• Zwroty i reklamacje

WAŻNE
Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczącej towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie, czyli towarów personalizowanych, które są traktowane jako usługa i nie są objęte możliwością zwrotu. Towary te rozumiane są jako produkty, które nie nadają się do powtórnej sprzedaży osobom trzecim, a są to wszystkie te rzeczy, które według wyboru Klienta są odpowiednio przygotowywane (adresówki, identyfikatory personalizowane, bransoletki personalizowane, obrączki, breloki itp.).
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
    MIEDZIANKA Joanna Kulesza 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 4 lok. 21